Välj en sida
PB Upphandling

Om PB

PATRIK BYSTRÖM

Senior konsult med över 20 års internationell erfarenhet av upphandlingar och avtalsförhandlingar med stora ekonomiska värden inom den privata sektorn. Patrik har stor vana att representera företag och mångårig erfarenhet som chef med personalansvar.

Kontakt: (+ 46) 070 585 67 92 eller patrik.bystrom@pbupphandling.se

VÅRT ARBETSSÄTT OCH TJÄNSTER

Hos oss betalar du inte för arbete, du betalar för resultat!

PB Upphandling arbetar provisionsbaserat vid genomlysning av befintliga leverantörsavtal. Det vill säga att du enbart debiteras procentuellt av den besparing som åstadkoms. Vid specifika uppdrag så som interimslösningar, inköp av nya produkter eller tjänster arbetar vi mot timbaserad ersättning.

Vi kan fungera som tillfällig stöttning och resurs till organisationer vid upphandlingar och inköp. Vi kan även se över era logistikflöden och föreslå förändringar som förbättrar flöde och sänker kostnader.

PB Upphandling genomför årlig revision av dina avtal, kontrollerar vilka som ligger för uppsägning eller omförhandling, säkerställer att inga uppsägningstider missas och följer upp ingångna avtal. Vid offentliga upphandlingar assisterar vi dig med det administrativa underlaget när du planerar att lämna ett anbud.

Vi håller även föredrag och kurser i upphandling/inköp.